Frister

Frister for kunder med 2-månedlig levering

1. termin (januar/februar) har innleveringsfrist 10. mars
2. termin (mars/april) har innleveringsfrist 10. mai
3. termin (mai/juni) har innleveringsfrist 10. juli
4. termin (juli/august) har innleveringsfrist 10. september
5. termin (september/oktober) har innleveringsfrist 10. november
6. termin (november/desember) har innleveringsfrist 10. januar påfølgende år

Husk å lese innleveringsguiden før du leverer!

 

Frister for kunder med årlig levering

Innlevering av regnskapsbilag for kunder som leverer årlig:
1. februar påfølgende år
(Bilagene må være oss i hende i løpet av 1. februar.)

Frist for levering av årsoppgaver til selvangivelsen:
15. mars påfølgende år