v_frilans%20png

Gjennomført kurs innen regnskapsføring og revisjon ved BI Oslo

Kurset med tittelen "Fremtidsrettet regnskapsføring og analyseforberedelser i Xledger" var lagt opp til å være et praktisk kurs med påfølgende tid til spørsmål og mingling.

Det var stor interesse for kurset i forkant, og mange studenter fant veien til kurslokalene kursdagen. Oppsummert var kurset en suksess, og vi jobber allerede med nye spennende prosjekter.

Takk til kursdeltakerne for positive tilbakemeldinger og engasjement.
.