Start AS – enkelt, raskt og rimelig!

Regnskapstjenester
Hei! Vi har laget en enkel nettløsning for stiftelse av AS. Veilederen tar deg gjennom de nødvendige stegene. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut feltene og sende det til oss. Vi kontakter deg og tar deg gjennom resten av stiftelsesprosessen. Lurer du på noe underveis kan du ringe oss på 40 60 22 23 eller sende en e-post til salg@viewfrilans.no.
NB! Husk å sjekke at navnet er ledig og i henhold til navnereglene i foretaksnavneloven.
VIKTIG: Skriv en kortfattet og presis beskrivelse av selskapets virksomhet. Eks. Selskapet driver med grafisk design, utleie av fotoutstyr, medvirker i andre selskapet, samt alt som hører naturlig til dette.

Stiftere/aksjonærer
Aksjekapitalen må være minst 30.000 NOK. 
Tinginnskudd: Ønsker du å benytte eiendeler som aksjekapital må verdien på eiendelene dokumenteres. Er eiendelen eldre enn tre måneder må disse takseres av en uavhengig og nøytral tredjepart, f.eks. en fotobutikk eller musikkforretning. Hvis du benytter tinginnskudd må revisor bekrefte at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapsloven.
  NB! Styret må ha ett eller flere styremedlemmer. Består styret av bare én person, må denne være styreleder.

NB! Revisor må være godkjent av Finanstilsynet og registrert i Revisorregisteret.
    Selskapet kan fravelge revisjon hvis 
  • Driftsinntektene er under 5 millioner
  • Balansesummen er under 20 millioner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk
* Required